Welkom bij Premier Rider AB

Welkom bij Premier Rider AB, tot uwdienstsinds 1997. Mijncollega’senikzorgenvoorallelogistiekrondomuwproductverzendingvanuitAzië. Baltischelanden.

Over Premier Rider

Bedrijfsconcept
Premier Rider AB is van plan de inkoopkostenvoor de Scandinavischeindustriëleenproductiebedrijven, ijzerwarenwinkels, groothandelsteverlagen door middel van kwaliteitsgegarandeerdeinkoop in Aziëenontwikkeltenverkooptproducten in de bouwsector, bouwbeslag, sanitair, bevestigingsmiddelen, verkeersapparatuur, hekwerkenapparatuur, industriëlecomponenten, montagedelen, poorten, kunststofcomponentenenspecifiekeopdrachten in de plaatwerk- endraadconstructies.

Achtergrond
Premier Rider AB werkt al meerdan 20 jaarenheefteennauweresamenwerking (zoals het maken van matrijzenenopslag in de fabriek) met eenuitgebreidnetwerk van fabrieken in Azië met verschillendesoortenproductietechnologieën om Scandinavischebedrijventevoorzien van hoogwaardigecomponenten / subsystementegenconcurrerendeprijzen. Scandinavischebedrijven die strijden op eenconcurrerendemarktkunnen de kostenvoorde aankoop van onderdelen en subassemblagesverlagen.

Video

Kwaliteitsverzekering
Premier Rider AB heeftkwaliteitscontrole-inspecteurs ter plaatse in de fabrieken om ervoor te zorgendatklantenleveringenontvangenvolgens de vereisten van elkproduct. Bij de ontwikkeling van speciale of op maatgemaakteproductengaan we altijduit van eencontractbeoordeling met u, de klant, omervoortezorgendataanalleeisenenprocessenwordtvoldaan (zie video van 2 minuten).
Voorbeeldenhiervanzijn:

MateriaalkwaliteitBelangrijketoleranties, afmetingen, MateriaalcertificatenAfwerkingsvereiste&Verpakking.

De verpakkingenwordengemaaktom de artikelen op de meestkosteneffectievemanier - zondertussentijdseopslag - rechtstreeks van fabriekennaarklantenteleveren. Mogelijkheid tot enscenering (extra bevoorrading op fabrieksterreinindien in contract) is desgewenstvoor u alsklantbeschikbaar.
Voorwaarden
Zweeds recht is van toepassing
Elk geschil kan worden beslecht door de rechtbank van Stockholm
10 dagen klachtrecht na levering.

Werkprocedure  

 

 

For W3 validate

Producten

We maken producten op maat voor specifieke klantbehoeften en de standaard metalen en kunststof onderdelen, zowel binnen constructie als bouwmaterialen. Daarom hebben wij geen volledige productcatalogus, hier zijn voorbeelden van veelvoorkomende producten die wij leveren in de bouw, industrie, tuinbouw, loodgieterij, interieur en logistiek. We kunnen speciale presentaties verzorgen voor specifieke wensen van klanten.

Bouwmaterialen

services

HVAC-artikelen

services

Metalen onderdelen op maat

services

Kunststof en rubberen componenten (op maat gemaakt)

services

Klemmen & montagecomponenten

services

Rolcontainers, stalen pallets en rekken op maat

services

Ventilatie

services

Hekwerk Onderdelen & Accessoires

services

Tuin metalen onderdelen en gereedschappen

services

Haardgereedschap, Vuurkorven & Lantaarns

services

Aanhangwagen en toebehoren

services

Hydraulische koppelingen

services

Accessoires voor vlaggenmasten

services

For W3 validate

Team Premier Ruiter

Inderpal is de oprichter van Premier Rider en kent de Aziatische markt door en door. Dit komt niet in de laatste plaats door zijn afkomst uit India en zijn zeer grote interface daar en ook in China. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in productie en logistiek in Azië en is in 2013 bekroond als bedrijfspionier in de provincie Uppsala.

blog post

Inderpal Singh

MD / werktuigbouwkundigingenieur

blog post

Vijay Kumar

Team leader

blog post

Tracy Pettersson

Admin/ Economy

blog post

Sell Team Sweden

Sell Team Sweden

blog post

Team Sourcing India

Team Sourcing India

blog post

Team sourcing China

Team sourcing China

blog post

Sell Team Sweden

Sell Team Sweden

blog post

Sell Team Sweden

Sell Team Sweden

For W3 validate

Onzeklant

We hebbenklanten in veelverschillendeindustrieën in de Scandinavischeregio, vaak in de bouw, industrie, tuinieren, sanitair, interieurontwerpenlogistiek.

Kenneth Sundin

"PREMIER RIDER heeft al zo’n 7 jaarveelcomplexeproductenvoor het GOS opgelosten we blijven met hen nieuweproductenontwikkelen. We vinden de levering enkwaliteituitstekend."

Peter Stenberg

"We zijn al velejarenklant van Premier Rides AB enhebben het gevoeldat we eengoedesamenwerkinghebben met eensnellereactieenbetrouwbare levering met de kwaliteit van de goederen die we wensen."

Rickard Bergfeldt

"We have been a customer of PREMIER RIDER AB for many years now and feel that we have good cooperation with fast response and reliable delivery with the quality of the goods we desire.."

Jean Wouters

"It’s a great team with excellent communication skills that made a difference in our business."

For W3 validate

Laatstenieuwe

Premier Rider adapts, produces and transports plastic and metal in construction, industry and building. It can be anything from architectural hardware and building supplies to complex welded structures and durable fasteners to a beautiful shoe, or road signs.

Nieuwesalesmanageraangesteld

Nieuwesalesmanageraangesteldvoor de Zweedsemarkt Supply manager in China vanaf 2015

Economieen CRM-programma

New Economy en CRM-programmageplandvoorherfst 2017

Nieuweverkoperaangesteldvoorregio Finland

Nieuweverkoperaangesteldvoorregio Finland

Premier Rider-diploma voor hoge kredietwaardigheid

Premier Rider tot het behalen van het diploma voor hoge kredietwaardigheid van Dun & Bradstreet op 9 juni 2023.

For W3 validate

Neem contact op

Kantoor locatie

  • Premier Rider AB
           Rubanksgatan  4,
           741  71, Knivsta, 
           Sweden
  • Telefon : 010-214 63 39
  • Email : info@premier-rider.se

Schrijf ons